banner

Acreditació

Sol-licitada acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Durant el Congrès es durà a terme un Control d'assistència amb codi de barres.

Per poder optar al crèdits otorgats pel Consell, s’ha de cumplir el 100% d’assistencia a les sessions.
Només es podrá entregar Certificat, als assistents que cumpleixin l’horari complet de la sessió. Es farà control d’assistència a l’entrada i la sortida.

Per a quasevol consulta respecte al procés d’inscripció i/o enviament de resums on-line, sius plau, contacteu amb la Secretaria Tècnica del congrés.